• Nieuw: EVC in een week!
  • Nieuw: EVC in een week!
  • Statushouders naar werk
  • Statushouders naar werk
sectorplanplus (1)
  • Sectorplanplus
  • Sectorplanplus
RBO realiseert beweging door ontwikkeling
Organisaties willen snel schakelen. Concurrerend en slagvaardig blijven is essentieel. Maar zijn uw medewerkers voldoende toegerust om uw doelen te realiseren? Hun kwaliteiten en ontwikkeldrive zijn tenslotte cruciale succesfactoren. RBO brengt kennis en competenties van medewerkers in lijn met uw beleid. Wij analyseren het huidige niveau in relatie tot waar u naartoe wilt. Dat werken we uit in een advies. Met inzet van eigentijdse tools maken we het voor uw medewerkers aantrekkelijk om in beweging te komen. RBO biedt flexibele HR-support op maat voor langere tijd of op projectbasis. Kwaliteit staat bij ons voorop. Tegelijk realiseren we een kostenbesparing van 30 procent.

Outsourcing van scholing

RBO is dé outsourcingspartner op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Dat betekent dat wij uw organisatie volledig kunnen ontzorgen als het gaat om het scholen van uw mensen. Door de organisatie van uw opleidingsactiviteiten uit te besteden aan RBO, bespaart u tijd en kosten en bent u bovendien verzekerd van een hoge kwaliteit en maximaal rendement op uw opleidingsinvestering. Wij bieden onder meer advies en ondersteuning bij uw strategisch opleidingsbeleid en de onafhankelijke inkoop van scholing.

Valideren van ervaring

Na verloop van jaren weten en kunnen mensen meer dan waar hun diploma's voor staan. Een goed startpunt om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, is het in kaart brengen van hun huidige vaardigheden en competenties. RBO maakt inzichtelijk wat mensen al kunnen en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Met ons uitgebreide aanbod aan testen, assessments, ePortfolio’s en EVC-procedures kunt u kennis, vaardigheden en competenties laten toetsen, vastleggen en valideren.

Financiering

Wij adviseren u over subsidies en financieringsmogelijkheden voor activiteiten die tot doel hebben om de inzetbaarheid en kwalificaties van medewerkers te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan sectorplannen, middelen uit O&O-fondsen en regionale, landelijke en Europese subsidies, zoals ESF. Wij hebben een grote staat van dienst in het opstellen van subsidieaanvragen en de administratieve afhandeling en verantwoording van subsidieprojecten.