RBO branchewinnaar Nationale Business Succes Award


Lees meer  RBO is uitgeroepen tot winnaar in de branche 'Broker / Beroepsopleidingen'

RBO branchewinnaar Nationale Business Succes Award


Lees meer RBO is uitgeroepen tot winnaar in de branche 'Broker / Beroepsopleidingen'

Het nieuwe nummer van ons magazine Perspectief is uit!


Lees meer  Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op de onderwijs- en arbeidsmarkt

Het nieuwe nummer van ons magazine Perspectief is uit!


Lees meer Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op de onderwijs- en arbeidsmarkt

Het kan nog: ontvang bijna 50% subsidie voor de duurzame inzetbaarheid van uw personeel!


Lees meer  Sectorplan 'Groningen op Voorsprong' biedt o.a. subsidie voor EVC en loopbaanadvies

Het kan nog: ontvang bijna 50% subsidie voor de duurzame inzetbaarheid van uw personeel!


Lees meer Sectorplan 'Groningen op Voorsprong' biedt o.a. subsidie voor EVC en loopbaanadvies
RBO ondersteunt bij opleidings- en ontwikkelvraagstukken

Plaatsen de Wet Werk en Zekerheid, Participatiewet, Leven Lang Leren, een reorganisatie of fusie, nieuwe contractvormen, technologische innovaties, vergrijzing of andere actuele ontwikkelingen u voor ingewikkelde en tijdrovende opleidings- en ontwikkelvraagstukken? RBO ontzorgt u deskundig, doeltreffend, op maat en kostenefficiënt. Wij ondersteunen u bij de opzet en organisatie van scholingsbeleid, inkoop van scholing, scholingsubsidies, EVC- en EVP-trajecten en meer...

Bedrijven

Gewijzigde kwaliteitseisen, nieuwe technieken, duurzame inzetbaarheid van werknemers, personele krimp, inzet van subsidiegelden…
Er zijn verschillende redenen waarom steeds meer bedrijven een beroep doen op volledige of gedeeltelijke, langdurige of tijdelijke support door RBO. Onze adviseurs weten wat er speelt in uiteenlopende sectoren.

Overheid

RBO is sparring partner van gemeenten, provincies, ministeries en uitvoerings-
instanties. Wij verzorgen de inkoop en monitoring van arbeidsmarktgerichte scholing voor werkenden en werkzoekenden. Ook voor opleidings- en ontwikkelvraagstukken van hun eigen medewerkers weten overheden ons te vinden. Zij waarderen ons om onze onafhankelijkheid, betrokkenheid, doelgerichtheid en kennis van de scholingsmarkt.

Onderwijs

Instellingen in het basis-, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs weten al jaren de weg naar RBO te vinden. Zij schakelen ons in voor zowel hun eigen medewerkers als hun leerlingen. Ook kennen zij ons als uitvoerende en coördinerende partner in projecten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.

Zorg

Bezuinigingen, ingrijpende transities in het zorgaanbod, marktwerking en de roep om topkwaliteit: zorginstellingen - en daarmee hun HR-functionarissen - staan voor grote uitdagingen. Bij RBO zijn we goed thuis in de zorgsector. Met onze kennis, dienstverlening en een doeltreffend instrumentarium dragen we graag bij aan de personele doelen van zorgaanbieders.