MP900285123

Onze arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, digitalisering, economische ontwikkelingen en nieuwe technologieën stellen voortdurend nieuwe eisen aan werkgevers en werknemers. De inzetbaarheid van uw werknemers is daarom cruciaal voor de continuïteit en groei van uw bedrijf of organisatie. Aandacht voor hun gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling heeft bovendien een gunstig effect op het werkplezier en de arbeidsproductiviteit, en leidt tot minder ziekteverzuim. Allemaal goede redenen om vandaag nog de eerste stappen te zetten op weg naar duurzame inzetbaarheid! Hieronder geven we alvast enkele tips om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Formuleer beleid op duurzame inzetbaarheid

Maak duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel van uw HRM-beleid. Op deze manier kunt u duurzame inzetbaarheid structureel bevorderen. Leg duidelijke uitgangspunten vast die passen bij het beleid van uw organisatie. Belangrijk om te weten is wat u als organisatie wilt bereiken, welke kwaliteiten u daarvoor nodig heeft en hoe u de aanwezige kwaliteiten optimaal kunt benutten en ontwikkelen. Goed beleid stelt u in staat om de juiste medewerkers te werven en behouden om uw organisatiedoelen te realiseren.

Denk aan strategische personeelsplanning

Weet u hoe uw personeelsbestand is opgebouwd? Hebt u relatief veel oudere of juist jongere werknemers in dienst? Inzicht in de leeftijdsopbouw van uw eigen personeel en dat in de sector helpt bij het maken van keuzes. De gemiddelde leeftijd van uw personeel kan van invloed zijn op het perspectief van uw organisatie en de middelen die het meest effectief zijn. Medewerkers in verschillende levensfasen hebben verschillende drijfveren, behoeften, kennis en vaardigheden. Het is daarom raadzaam een scan te laten maken van uw eigen personeel en de huidige en toekomstige opbouw van personeel in uw branche. De aanbevelingen die hieruit naar voren komen, helpen u om uw HRM-beleid hierop aan te passen.

Stimuleer een leven lang leren

Biedt u voldoende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden waarmee uw medewerkers zich gedurende hun hele loopbaan kunnen ontwikkelen? Door te blijven leren worden medewerkers gestimuleerd, waardoor mentale achteruitgang wordt tegengegaan en zij zich ook op latere leeftijd willen en kunnen blijven ontwikkelen. Bovendien is het belangrijk dat uw medewerkers meegaan met de tijd. Het formuleren van helder opleidingsbeleid en het introduceren van een leercultuur zijn daarvoor een belangrijke basis.

Onderzoek waar mensen behoefte aan hebben

U kunt heel veel verschillende instrumenten inzetten ten behoeve van de gezondheid, motivatie en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. Alleen al op het gebied van scholing zijn de mogelijkheden talrijk. Maar deze middelen zullen weinig baat hebben als ze niet aansluiten bij de behoeften van de mensen zelf. De leer- en ontwikkelbehoeften van uw personeel kunt u op verschillende manieren in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke adviesgesprekken, testen en scans. Als u daarnaast in beeld brengt wat hun huidige competenties, drijfveren en interesses zijn, dan hebt u een goede basis voor verdere ontwikkeling en groei.

Maak mensen ook zelf verantwoordelijk voor hun inzetbaarheid

Het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf om te blijven leren. Van uw medewerkers mag u verwachten dat zij flexibel genoeg zijn om zich nieuwe taken eigen te maken en zowel binnen als buiten de huidige organisatie ander werk te kunnen doen. Door mensen te motiveren om zelf aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling, vergroot u hun zelfvertrouwen, betrokkenheid en werkplezier. Er zijn verschillende instrumenten die u daarvoor kunt inzetten. Denk aan het geven van goede voorlichting, het bieden van workshops, loopbaancoaching, ePortfolio’s, een toegankelijk platform met (online) trainingen en cursussen, en persoonlijke leervouchers of scholingsbudgetten. Regelmatig overleg over loopbaan en ontwikkeling is uiteraard ook belangrijk.

Bevorder de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor hun werk. Zowel voor oudere als jongere medewerkers geldt dat het werkvermogen in de loop der tijd kan veranderen. En met de toenemende gemiddelde leeftijd zullen gezondheidsklachten relatief vaker voorkomen. Met goede voorlichting en een gezonde werkomgeving en arbeidsomstandigheden bevordert u de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Persoonlijke inzetbaarheidsscans helpen u om de lichamelijke en psychische eisen van het werk en de gezondheid en prestatievermogen van de werknemer meten. Dit geeft een goede schatting van de mate waarin een medewerker in staat is om zijn werk uit te voeren, nu en in de toekomst. Een voorbeeld van een inzetbaarheidsscan is de Work Ability Index (WIA).

Benut financiële middelen voor duurzame inzetbaarheid

De overheid vindt aandacht voor duurzame inzetbaarheid erg belangrijk. Er zijn dan ook talrijke subsidies en financiële middelen waarvan u gebruik kunt maken. Ook vanuit het Europees Sociaal Fonds zijn er regelmatig subsidies beschikbaar voor dit doel. Het nieuwe aanvraagtijd van ESF voor duurzame inzetbaarheid opent dit najaar.

Hoe kunnen wij u helpen?

RBO kan u zowel op beleidsniveau als op het niveau van de individuele medewerker ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Ook adviseren wij u over financiële middelen die u hiervoor kunt aanwenden. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs Elise Jager of Margreet Tijms op telefoonnummer 050-5262900 of per mail: e.jager@rbo.nl / m.tijms@rbo.nl