Wil je weten waar jouw organisatie staat als het om duurzame inzetbaarheid gaat? Hoe weet je wat je moet doen? En hoe creëer je draagvlak voor een plan van aanpak? Daarvoor gebruiken we de Duurzame inzetbaarheid-scan (DI-scan), die door TNO is ontwikkeld. Met deze scan lichten we je organisatie door om te ontdekken hoe duurzaam hij is.

De scan bestaat uit twee onderdelen. Met behulp van een aantal vragenlijsten interviewen we HR en het management over thema’s als zelfleiderschap, de inhoud van het werk en vitaliteit. Het tweede gedeelte is een anonieme enquête onder medewerkers. Met behulp van een aantal vragenlijsten brengen we nauwkeurig in kaart hoe het met de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers gesteld is. De vragenlijsten gaan over thema’s als planning, cultuur, HR, communicatie & participatie en het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Helder rapport: waar kunnen we winst uithalen?

Elk thema wordt beoordeeld, zodat je precies weet op welke vlakken er nog winst te behalen valt. De uitkomsten worden via een benchmark in een database vergeleken met andere organisaties en branches. We koppelen onze bevindingen terug in een overzichtelijk rapport.

Vervolgens gaan we met diverse mensen in de organisatie aan de slag. We kijken welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden, zodat jouw organisatie en je medewerkers klaar zijn voor de toekomst. Door niet alleen als management te bepalen wat er moet gebeuren maar ook te luisteren naar medewerkers, zorg je voor draagvlak. Wij geloven erin dat dit het meest effectief is.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak komen de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid aan de orde. Onze dienstverlening richt zich op acties op het niveau van:

Individuele medewerkers:

 • Loopbaancheck
 • Loopbaancoaching
 • Duurzame inzetbaarheidsindex
 • Talent Development Assessement
 • Talentscope (drijfveren)
 • Individueel opleidingsadvies
 • Het goede gesprek
 • EVC
 • Healthchecks
 • Workshop timemanagement
 • Linkedin cursus
 • Feedback geven en ontvangen
 • Cursus creatief denken
 • Workshop werkgeluk
 • Workshop Baas in je eigen loopbaan
 • Workshop ‘Doe meer met je talenten

Teams:

 • Koerskaart duurzame inzetbaarheid
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Teambuilding
 • Samenwerkingsessiesv
 • Feedback workshops
 • Intervisie
 • Training zelfregie

De organisatie in het geheel:

 • Strategische Personeelsplanning
 • Strategisch opleidingsbeleid
 • Organisatie-inrichting/functiegebouw/functiedifferentiatie
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Cultuurontwikkeling
 • Management development
 • Coaching op directie/managementniveau
 • Leiderschapsprogramma
 • Medezeggenschap
 • Verzuim- en reïntegratiebeleid
 • Inrichting gesprekken- feedbackcyclus
 • Detachering HR- / organisatieadviseur

Meer weten over deze werkwijze?

Wil je meer informatie over deze scan of wil je zelf jouw organisatie testen op duurzame inzetbaarheid? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

Wat kunnen wij voor u doen?