De aard van het werk is erg belangrijk voor de motivatie en tevredenheid die je medewerkers ervaren. Saai werk motiveert niet. Is het werk niet zinvol, dan zal je medewerker niet snel tevreden zijn. Naast de aard van het werk is ook het contact met klanten of collega’s van grote invloed.

Gemotiveerde medewerkers zijn enthousiast, positief en tonen vaker initiatief. Gedemotiveerde medewerkers melden zich vaker ziek en hebben vaker conflicten met anderen. Daarmee zorgen ze soms ook voor een negatief gevoel op een afdeling of in een team. Het geven van feedback is voor veel medewerkers moeilijk, maar essentieel om onvrede te voorkomen. Wij trainen medewerkers, leidinggevenden en teams om dit te verbeteren.

Om medewerkers duurzaam in te kunnen zetten, is het belangrijk dat ze voldoende motivatie hebben en tevreden zijn over hun werk. Wat een medewerker daarvoor nodig heeft, verschilt per persoon en is van veel factoren afhankelijk. Maatwerk is dus meestal onmisbaar.

gezondheid en energie

Leuk werk kun je maken

Hoe leuker het werk, hoe gemotiveerder je medewerker is. Dat betekent niet altijd dat het werk zelf moet veranderen, misschien is het al genoeg om wat andere verantwoordelijkheden te krijgen. Of misschien kan de hoeveelheid administratief werk teruggebracht worden? Ook kun je onderzoeken of je medewerkers kunnen doorgroeien naar een functie die ze meer uitdaagt of hoe je de samenwerking tussen collega’s kunt verbeteren.

Wat doen wij?

RBO helpt op het vlak van motivatie en tevredenheid met verschillende producten. De eerste stap is altijd om te achterhalen waar de behoeften en wensen liggen. Op verschillende manieren brengt RBO de motivatie en tevredenheid in kaart. Zo krijgen we een helder beeld van de situatie. Vervolgens kunnen we met workshops en cursussen gericht werken aan het verbeteren van de motivatie van je medewerkers.

Ook kunnen we op individueel niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het werkgeluk, en daarmee de duurzame inzetbaarheid, van jouw mensen.

Wat kunnen wij voor jou doen?