Stichting RBO wordt overgedragen aan Breuer & Intraval en gaat vanaf 1 januari 2021 verder als RBO B.V. Door het samengaan worden de krachten gebundeld en het aanbod verbreed.

De werkzaamheden van beide organisaties sluiten naadloos op elkaar aan. RBO beweegt zich op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, voor zowel de private als publieke sector en houdt zich bezig met thema’s als leven lang ontwikkelen, strategische opleidingsplannen en treedt op als scholingsmakelaar. RBO heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Verder is RBO een kei in het verwerven van nationale en Europese subsidies in het sociaal domein en de arbeidsmarkt.

Onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval geeft antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Dat gaat over thema’s als leefbaarheid & veiligheid, zorg & welzijn en over werk & participatie, onderwijs & ontwikkeling. Daarin hebben beide partijen elkaar gevonden.