In september stelde de regering een bedrag beschikbaar voor gratis ontwikkeladviezen. Door de grote belangstelling was het maximaal beschikbare aantal al binnen enkele weken bereikt.

Door dit succes heeft de regering besloten om de regeling nogmaals vanaf 1 december open te stellen voor in totaal 50.000 ontwikkeladviezen.

Wat wordt onder een ontwikkeladvies verstaan?

Een ontwikkeladvies gaat over wat jouw toekomstperspectief is op de arbeidsmarkt. Dit advies wordt door een gekwalificeerd loopbaancoach opgesteld op basis van een aantal gesprekken.

Hoe verloopt een ontwikkeladviestraject?

Onze loopbaanadviseurs zullen met jou de volgende stappen doorlopen:

  1. Intakegesprek: wat zijn je wensen, wat zijn je kwaliteiten, wat is je situatie?
  2. Arbeidsmarktscan: online onderzoek over jouw kansen op de arbeidsmarkt
  3. Persoonlijke (online) coachingsgesprekken: 4 uur
  4. Opstellen van een persoonlijk loopbaanprofiel
  5. Opstellen van een loopbaanactieplan: hoe kun je stappen zetten naar een nieuwe baan

Hoe kan ik in aanmerking komen voor zo’n gratis ontwikkeladvies?

Om voor zo’n gratis ontwikkeladvies in aanmerking te komen kun je je nu al aanmelden bij info@rbo.nl

Het is raadzaam om je zo snel mogelijk aan te melden, want als het maximum is bereikt, dan geldt ‘wie het eerste komt…’

Wij zorgen voor de aanmelding bij het overheidsloket en de afwikkeling van de aanvraag. Wij laten je weten wanneer je succesvol bent ingeschreven en kosteloos het traject kunt volgen.